โดฟ สานต่อภารกิจทำความดีของยูนิลีเวอร์ เดินหน้าโครงการ Free Being Me ส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง

โดฟ สานต่อภารกิจทำความดีของยูนิลีเวอร์ เดินหน้าโครงการ Free Being Me ส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง
โดฟ สานต่อภารกิจทำความดีของยูนิลีเวอร์ เดินหน้าโครงการ Free Being Me ส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง
ฉลองความสำเร็จแคมเปญ #LetHerGrow คว้าสองรางวัลระดับโลกจากเวที Cannes Lions

กรุงเทพฯ – 19 กรกฎาคม 2566 – โดฟ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลกภายใต้ยูนิลีเวอร์ องค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน เดินหน้าโครงการ Free Being Meนวัตกรรมทางการศึกษาที่มุ่งสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงและเยาวชนสตรีมีความมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง มีทัศนคติที่ดี และมองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูอาจารย์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมทักษะ และนำไปถ่ายทอดพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม สานต่อจากความสำเร็จของแคมเปญ ‘Let Her Grow’ ซึ่งสะท้อนเรื่องราวทางสังคมและการศึกษาไทยพร้อมรณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน ล่าสุด คว้าสองรางวัลใหญ่ระดับโลก(Bronze Lion) มาครองในหมวด Glass: The Lion For Change Winners และBronze Lion ในหมวด Health & Wellness จากงานเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

โดฟ สานต่อภารกิจทำความดีของยูนิลีเวอร์ เดินหน้าโครงการ Free Being Me ส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง

ในโอกาสนี้ แบรนด์โดฟ และยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ขอขอบคุณทีมงานรวมทั้งพันธมิตรทุกฝ่ายซึ่งมีส่วนร่วมในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของแคมเปญ ‘Let Her Grow’  ไม่ว่าจะเป็น เอเดลแมน ประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์, SELECT START ครีเอทีฟ เอเจนซี่, UnderDOC Film โปรดักชั่นเฮาส์ และมายด์แชร์ ประเทศไทย เอเจนซี่ผู้ดูแลการบริหารและการจัดการสื่อ

 

คุณวิชพร คณะพงษา ผู้อำนวยการการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “แบรนด์โดฟได้ถ่ายทอดความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้ความงามเป็นจุดกำเนิดของความมั่นใจผ่านแคมเปญ ‘Let Her Grow’ ซึ่งต้องการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงของการเรียกร้องให้ยุติกฎการลงโทษตัดผมในโรงเรียนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าของตนเองและตระหนักถึงความงามที่แท้จริงจากภายใน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโดฟที่เชื่อมั่นใน‘ความงามอย่างแท้จริง ซึ่งเกิดจากการใส่ใจดูแลตนเอง’ รวมทั้งเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของยูนิลีเวอร์ที่จะเดินหน้าทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม เราเชื่อมั่นว่าโครงการ Free Being Me จะเข้ามาช่วยยกระดับความสำเร็จให้กับแคมเปญล่าสุดของเราในการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงและมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นด้วยความสุขในการมองเห็นคุณค่าและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด”

โดฟ สานต่อภารกิจทำความดีของยูนิลีเวอร์ เดินหน้าโครงการ Free Being Me ส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง

โครงการ Free Being Me เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 7 - 18 ปี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts: WAGGGS) กับโครงการ Dove Self Esteem ของบริษัทยูนิลีเวอร์แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 โครงการนี้ได้ช่วยให้เด็กผู้หญิง 4 ล้านคนในกว่า 129 ประเทศ มีความมั่นใจในรูปร่างตัวเองมากขึ้นทุกๆ วัน โดย แบรนด์โดฟ ภายใต้การดำเนินธุรกิจของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ต้องการสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมทุกระดับ จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการจัดการอบรมเกี่ยวกับโครงการ Free Being Me สำหรับครูอาจารย์ผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นำกระบวนการดังกล่าวไปจัดกิจกรรมให้นักเรียน ในการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ(Self - esteem) และความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเอง (Body confidence) ให้เด็กและเยาวชนสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ในชีวิต และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

 

“โดฟต้องการสร้างโลกที่มองว่าความงามเป็นเรื่องของความมั่นใจ และอยากให้คนรุ่นต่อไปเติบโตขึ้นด้วยความสุขในการมองเห็นตัวตนของตนเองและบรรลุศักยภาพที่มีอยู่ ซึ่งแบรนด์โดฟและยูนิลีเวอร์มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการส่งเสริมความมั่นใจในรูปร่างและความนับถือตนเองให้กับผู้หญิงทั่วโลก เราจะเดินหน้าดำเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้ภารกิจการทำสิ่งดีๆ ของยูนิลีเวอร์ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคต่อไปในอนาคต เพราะทุกๆ ครั้งที่ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากโดฟก็เสมือนได้มีส่วนร่วมในโครงการที่ช่วยให้เด็กผู้หญิงอีกหลายล้านคนมีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกัน” คุณวิชพร กล่าวเสริม


ภาพข่าว