ปรับธุรกิจยังไงให้อยู่รอดในยุค New Normal

ปรับธุรกิจยังไงให้อยู่รอดในยุค New Normal
ปรับธุรกิจยังไงให้อยู่รอดในยุค New Normal
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยและกำลังซื้อของประชาชนลดลง หลายธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการต้องหยุดชะงักผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ท่านผู้อ่านอาจจะคุ้นเคยกับแนวคิด 4Ps ในการดำเนินธุรกิจ แต่เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal ผู้ประกอบการต้องปรับมาใช้ 4Es บางขุนพรหมชวนคิด ชวนท่านผู้อ่านทำความรู้จักกับแนวคิด 4Es กันค่ะ

ก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยแนวคิด 4Ps ว่าคืออะไร แนวคิด 4Ps เป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่เน้นที่ตัวสินค้าและบริการเป็นสำคัญ ประกอบด้วย (1) Product หรือตัวสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (2) Place ช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ (3) Price หรือราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและ (4) Promotion

หรือการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่ได้เจาะจงเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการขาย แนวคิด 4Ps นี้ถือเป็นแนวคิดพื้นฐานที่ทุกๆธุรกิจจะต้องเผชิญในการประกอบธุรกิจ รวมถึงนำแนวคิด 4Es มาปรับใช้ด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย (1) Product to Experience หรือประสบการณ์ของผู้ซื้อ เนื่องจากการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ ทำได้ง่ายเมื่อเทียบกับในอดีต โดยในปัจจุบันมีโรงงานที่รับจ้างผลิตสินค้า ทำให้

เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมากเพื่อสร้างโรงงานถึงจะผลิตสินค้าได้ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการต้องสร้างความแตกต่างและมากกว่าการเน้นที่ตัว Product ดังนั้น E ตัวแรกในแนวคิด 4Esนี้ เน้นการมอบประสบการณ์ที่ดี ทำให้ผู้บริโภคประทับใจในสินค้าและบริการ


ภาพข่าว