ท่าอากาศยานไทยโอดโควิดทำเอาสนามบินเงียบเหงา

ท่าอากาศยานไทยโอดโควิดทำเอาสนามบินเงียบเหงา
ท่าอากาศยานไทยโอดโควิดทำเอาสนามบินเงียบเหงา
รายงานว่า นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทำให้ ปริมาณการจราจรทางอากาศของปีงบประมาณ 63 (1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63) ของท่าอากาศยาน 6 แห่งในสังกัด ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินภูเก็ต สนามบินเชียงใหม่ สนามบินหาดใหญ่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีปริมาณผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 72.6 ล้านคน ลดลง 48.8% หรือลดลงกว่า 69.2 ล้านคน เมื่อเทียบกับทั้งปีงบประมาณ 62 ที่มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 141.8 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 37.4 ล้านคน ลดลง 55.4% และผู้โดยสารภายในประเทศ 35.1 ล้านคน ลดลง 39.2% ขณะที่มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 515,185 เที่ยวบิน ลดลง 42.5% หรือลดลงจำนวน 380,912 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 244,511 เที่ยวบิน ลดลง 50.3% และเที่ยวบินภายในประเทศ 270,674 เที่ยวบิน ลดลง 33%

โดยสนามบินสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด 30.7 ล้านคน ลดลง 52.4% หรือลดลง 34 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 23.5 ล้านคน ลดลง 55.3% และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.2 ล้านคน ลดลง 39.7% ขณะที่มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 210,596 เที่ยวบิน ลดลง 44.4% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 153,666 เที่ยวบิน ลดลง 47.4%

และเที่ยวบินภายในประเทศ 56,930 เที่ยวบิน ลดลง 34.3% รองลงมา คือ สนามบินดอนเมือง มีผู้โดยสาร 22.2 ล้านคน ลดลง 45.7% หรือลดลง 18.7 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 7.3 ล้านคน ลดลง 57.7% และผู้โดยสารภายในประเทศ 14.9 ล้านคน ลดลง 37.5% ขณะที่มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 166,184 เที่ยวบิน ลดลง 39.2% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 48,013 เที่ยวบิน ลดลง 54.7% และเที่ยวบินภายในประเทศ 118,171 เที่ยวบิน ลดลง 29.4% ส่วนปริมาณการจราจรทางอากาศที่สนามบินภูมิภาคอีก 4 แห่ง สนามบินเชียงใหม่, สนามบินหาดใหญ่ สนามบินเชียงราย และสนามบินภูเก็ต ก็มีเที่ยวบินลดลงเช่นกัน.


ภาพข่าว