มาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 สำหรับงาน ASIATIQUE Thailand Countdown 2022

มาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 สำหรับงาน ASIATIQUE Thailand Countdown 2022
มาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 สำหรับงาน ASIATIQUE Thailand Countdown 2022
มาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 สำหรับงาน ASIATIQUE Thailand Countdown 2022

1. โครงการ ASIATIQUE The Riverfront ได้รับเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย SHA Plus โดยจะมีบริการเจลแอลกอฮอล์โดยรอบสถานที่โครงการ 

2. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

3. ผู้เข้าร่วมงานแสดงหลักฐานหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

4. ผู้เข้าร่วมงานแสดงหลักฐานตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง

5. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 

6. สำหรับพนักงานและผู้จัดงานทุกคนจะต้องผ่านการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง และมีผลตรวจเป็นลบ รวมถึงมีใบรับรองจึงจะสามารถเข้ามาทำงานได้


ภาพข่าว