สยามสมาคม ร่วมกับ สมาคมเคมบริดจ์ แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านชม คอนเสิร์ตการกุศล “Mozart In Prague”

สยามสมาคม ร่วมกับ สมาคมเคมบริดจ์ แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านชม คอนเสิร์ตการกุศล “Mozart In Prague”
สยามสมาคม ร่วมกับ สมาคมเคมบริดจ์ แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านชม คอนเสิร์ตการกุศล “Mozart In Prague”
สยามสมาคม ร่วมกับ สมาคมเคมบริดจ์ แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านชม คอนเสิร์ตการกุศล “Mozart In Prague”

สยามสมาคม ร่วมกับ สมาคมเคมบริดจ์ แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่านชม คอนเสิร์ตการกุศล “Mozart In Prague” อำนวยเพลงโดย Mickey Wongsathapornpat วันที่ 4พ.ย 66 เวลา 19:00น.ณ สยามสมาคม ถ.อโศก กรุงเทพฯ

รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษได้ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในขณะนี้ มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ 

มาร่วมกันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เยาวชนเหล่านั้น เพื่อให้ทุกคนสามารถทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ด้วยหวังว่าจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป

 

สำรองที่นั่ง : 

โทร 02 661-6470-3 ต่อ 201 /คุณชุลีพร

Email : [email protected]

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด


ภาพข่าว